Obszar działania

European Trading House jest firmą, dla której nie istnieją granice. Działamy we wszystkich zakątkach świata.
Być firmą rozpoznawalną, odnoszącą sukcesy i cenioną za przestrzeganie zasad etyki biznesowej, jednocześnie oferującej produkty w możliwie niskich cenach przy zachowaniu najwyższej jakości.


Czym się zajmujemy?


                

Herbatniki        Produkty 

ciasteczka     cukiernicze

                


              

Surowce              Napoje

spożywcze                    


              

Czekolada          Przekąski

   praliny                

       

     Produkty 

    spożywcze


Do głównych działań ETH Sp. z o.o. należą: 

 • Kojarzenie partnerów biznesowych

 • Wspieranie eksportu polskich produktów

 • Badanie potencjału rozwoju produktu oraz analiza konkurencyjności produktu

 • Wprowadzanie produktów pod marką własną

 • Wybór potencjalnych partnerów handlowych zgodnie z preferencjami klienta

 • Sprawdzanie ich wiarygodności

 • Pomoc i doradztwo w przeprowadzaniu negocjacji handlowych

 • Przygotowanie kontraktów handlowych

 • Pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla misji gospodarczych

 • Doradztwo w wyborze odpowiednich dla klienta imprez targowych oraz pomoc w przygotowaniu misji związanych z uczestnictwem w targach.

 • Doradztwo w wyborze odpowiednich dla klienta imprez targowych oraz pomoc w przygotowaniu misji związanych z uczestnictwem w targach.


Nasza misja

Inteligentne i kompleksowe zarządzanie łańcuchem wartości poprzez koordynowanie wszystkich jego etapów, rozpoczynając od fazy rozwoju produktu, poprzez jego produkcję, logistykę i marketing, z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i przy wykorzystaniu światowego potencjału zasobów w celu uzyskania przewagi cenowej, która jest istotna dla klienta końcowego


Czym jest European Trading House?

European Trading House Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 17 kwietnia 2013 roku.

Impulsem do jej utworzenia było wieloletnie doświadczenie jej założycieli i współpracowników w obszarze handlu w branży spożywczej oraz analiza aktualnych potrzeb rynku, które wskazują znaczący wzrost znaczenia marek własnych w ogólnej wartości sprzedaży.

Rozwój przedsiębiorstwa i poszerzenie rynku zbytu o sprawdzonych i wyselekcjonowanych partnerów biznesowych, to jedno z ważniejszych przedsięwzięć i wyzwań przed jakimi stoją właściciele firm. Wyszukiwanie, a następnie wybór konkretnych partnerów biznesowych, jest istotnym działaniem ofensywnym, głównie w kontekście możliwości prowadzącym do rozwoju firmy, a przede wszystkim poszerzania rynków zbytu, w szczególności tych zagranicznych. Powstanie przedsiębiorstwa ETH odbyło się w kontekście powyższych założeń.

Spółka współpracuje z partnerami (dostawcami i odbiorcami) z Europy, Ameryki, Afryki i Azji ułatwiając im dokonywanie transakcji poprzez dostarczenie kompleksowych usług poczynając od wyszukania odpowiedniego produktu lub producenta, udział w rozmowach handlowych, nadzór nad prawidłową realizacją poszczególnych etapów w łańcuchu dostaw, kończąc na weryfikacji kwestii finansowych.

Biznes

Firma prowadzi swoją działalność zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu.
 


Etyka

Poprzez odpowiedzialne działanie firma osiąga trwały zysk, przy jednoczesnym kształtowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.Odpowiedzialność

W swojej działalności ETH stawia na pierwszym miejscu Klienta i interes swoich partnerów handlowych.